Artificial Intelligence and Blockchain for product quality and safety control system

Information system for quality control of products based on opinions - solution based on Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology.

Symbol:SALUS
Project number:INFOSTRATEG-III/0004/2021-00
Project title (en):Artificial Intelligence and Blockchain for product quality and safety control system
Project title (pl):Sztuczna Inteligencja i Blockchain dla systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów
Period:2022-08-01 - 2024-09-30
Programme:INFOSTRATEG III
Measure:Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

The intention behind this project is to design, implement and deploy an information system for quality control of products based on opinions gathered from internet sources, such as: websites, social media, auction sites, internet shops.

Main goals of the system are:

 • analysis of available opinions (numerical, text, audio and video) in order to select products for laboratory tests
 • automation of opinion gathering process from the internet sources
 • creation of a platform enabling development of new solutions based on Artificial Intelligence (AI).

Completing these goals will allow reduction of costs of quality assurance process and mitigate issue of double quality of products. The proposed software is based on blockchain technology and Artificial Intelligence (AI), which provide numerous advantages.

Blockchain technology allows decentralization of the systems and makes it more reliable and secure due to distribution of management process. It also enables a controlled data sharing, which will allow development of independent software using the available in the blockchain data.

Artificial Intelligence (AI) mechanisms enable automation and independence of data gathering and analysing processes.

The product quality control system is designed for institutions responsible for quality control and consumer protection. The system will allow those institutions to conduct effective cooperation and to share results of their work, which will allow for product better quality control, improve consumer awareness and development of independent solutions based on Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology.

Zapytania ofertowe (pl)

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE / KONKURS nr SALUS.KGX UC.03/2023-F1.S2 z dnia 24.02.2023 na Personel merytoryczny B+R oraz Personel wspierający B+R – Specjalista ICT Faza 1 realizowane w ramach Projektu pt. „Sztuczna Inteligencja i Blockchain dla systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów” wybranego w ramach III konkursu INFOSTRATEG. Pobierz zapytanie

  Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 06.03.2023 r.

  W odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie ofertowe wpłynęły 1 oferta. Zamawiający dokonał wyboru 1 (jednej) oferty:

  Lp. Nazwa Adres Data wpłynięcia oferty Cena Maks. liczba godzin
  1 Mateusz Owczarek dane osobowe 27.02.2023 r godz. 14:25 60 zł/h 80 godzin

 2. ZAPYTANIE OFERTOWE / KONKURS nr SALUS.KGX UC.02/2023-F1.S2 z dnia 14.02.2023 na Personel merytoryczny B+R oraz Personel wspierający B+R – Specjalista ICT Faza 1 realizowane w ramach Projektu pt. „Sztuczna Inteligencja i Blockchain dla systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów” wybranego w ramach III konkursu INFOSTRATEG. Pobierz zapytanie

  Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 22.02.2023 r.

  Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta. Zamawiający odrzucił ofertę ponieważ Oferent nie spełnił warunku udziału w postępowaniu.

 3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr SALUS.KGX K1/2022 z dnia 15.12.2022 na realizację zamówienia pn. „Dostosowanie platformy wirtualizacji i dystrybucji oprogramowania oraz Hosting środowiska ciągłej integracji i instalacji demonstracyjnej – Faza 1” realizowane w ramach Projektu pt. „Sztuczna Inteligencja i Blockchain dla systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów” wybranego w ramach III konkursu INFOSTRATEG. Pobierz zapytanie

  Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 23.12.2022 r.

  W odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Zamawiający wybrał ofertę:

  Lp. Nazwa Adres Data wpłynięcia oferty Cena
  1 Instytut Nauki i Techniki Stipendium ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź 22.12.2022 r. godz. 15:35 76.875,00 zł brutto

  Wykaz ofertentów:

  Lp. Nazwa Adres Liczba punktów w kryterium oceny
  1 Instytut Nauki i Techniki Stipendium ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź100
  2 Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84, 98-200 Sieradz97,96

 4. ZAPYTANIE OFERTOWE / KONKURS nr SALUS.KGX UC.01/2022-F1.S2 z dnia 18.08.2022 na Personel merytoryczny B+R oraz Personel wspierający B+R – Specjalista ICT Faza 1 realizowane w ramach Projektu pt. „Sztuczna Inteligencja i Blockchain dla systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów” wybranego w ramach III konkursu INFOSTRATEG. Pobierz zapytanie

  Postępowanie rozstrzygnięte.

  W odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał wyboru 2 (dwóch) ofert:

  Lp. Nazwa Adres Data wpłynięcia oferty Cena Maks. liczba godzin
  1 Krzysztof Stępień dane osobowe 19.08.2022r godz. 16:00 120 zł/h 80 godzin
  2 Michał Pawlak dane osobowe 22.08.2022r godz. 10:00 120 zł/h 80 godzin

Regulamin udzielania zamówień przez Kodegenix Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych) Pobierz regulamin